Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op TIKTAK en haar bezoekers

 • Hoofdstuk 1 Algemeen
 • Hoofdstuk 2 Privacybepalingen en voorwaarden voor Bezoekersregistratie
 • Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor het bezoeken van Evenementen
 • Hoofdstuk 4 Voorwaarden voor online aankopen van downloads en handelswaar
 • Hoofdstuk 5 Voorwaarden voor diensten of producten van derden
 • Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 TIKTAK en deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zullen worden gebruikt door TIKTAK B.V. Consequent hierna te noemen: ‘TIKTAK’. TIKTAK dient deze algemene voorwaarden zelf te gebruiken in de omgang met de andere partij/consument, deze op haar Website beschikbaar te maken en deze op verzoek van een geïnteresseerde partij gratis toe te sturen. TIKTAK zoals hier bedoeld is zodoende de ‘gebruiker’ van de algemene voorwaarden binnen de zin van het artikel 231(b), Boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. TIKTAK is nooit zelf een partij binnen een overeenkomst met de andere partij of de gebruiker van deze algemene voorwaarden binnen de zin van de wet. Als zodanig is TIKTAK nooit een partij bij een geschil of aansprakelijk jegens de wederpartij onder deze algemene voorwaarden.

1.2 TIKTAK heeft haar maatschappelijke zetel te Egelenburg 2, 1081 GK Amsterdam, Nederland. TIKTAK is te bereiken via het e-mailadres info@tiktakevents.com en telefoonnummer +31 (0)20 37 04 633.

1.3 Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor particulieren en uitdrukkelijk niet voor partijen in hun hoedanigheid als professionele partij bij een contract met een evenement van TIKTAK. Verschillende algemene voorwaarden van TIKTAK zijn van toepassing op rechtsverhoudingen tussen TIKTAK en een professionele contractpartij.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online bezoekers naar een website van het desbetreffende TIKTAK. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op bezoekers van een Evenement georganiseerd door het desbetreffende TIKTAK. Beide soorten bezoekers vallen onder de definitie van ‘Bezoeker’. De Bezoeker kan ook een natuurlijk persoon en consument zijn die een koopovereenkomst aangaat met TIKTAK dat valt onder de regels van Boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek op de verkoop aan consumenten, Artikel 227a en b, Boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek op de vorming van elektronische contracten en Artikel 46a, Boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek op koopcontracten op afstand.

Artikel 2 Openbaarmaking en toepassing van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn ingediend bij de Kamer van Koophandel door TIKTAK B.V. onder nummer 60004681 en mogen worden opgevraagd en onderzocht door elke Bezoeker. Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek ook gratis worden toegestuurd aan ieder die erom vraagt. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend per e-mail via info@tiktakevents.com.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook elektronisch beschikbaar op de Website en de Bezoeker kan deze opslaan voor later onderzoek zoals bedoeld in Artikel 243(2) Boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

2.3 TIKTAK verwijst ook, wanneer redelijkerwijs mogelijk, naar de algemene voorwaarden op een toegangsbewijs voor een Evenement. De Bezoeker kan ook kennisnemen van de algemene voorwaarden bij het betreden van een Evenement, waarbij deze algemene voorwaarden – al dan niet een uittreksel ervan – zichtbaar zijn bij de ingang.

2.4 Bij de aankoop van een product of de aanschaf van een dienst via een Website en bij het registeren als Bezoeker van de Website, zal de Bezoeker kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden alvorens hij een elektronisch contract aangaat.

Artikel 3 Definities

‘Algemene voorwaarden’:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen een consument (hierna: de Bezoeker) en TIKTAK met betrekking tot de aangelegenheden die onder deze voorwaarden vallen. Ze vormen een integraal onderdeel van alle overeenkomsten met betrekking tot de aankoop, donaties en levering van producten en levering via de Website. De algemene voorwaarden zijn van toepassing in overeenstemming met de bepalingen in de Artikelen 231-234, Boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden voldoen aan de wettelijke vereisten voor de aankoop van op afstand gesloten overeenkomsten.

‘TIKTAK B.V.’:

TIKTAK B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden met betrekking tot de Bezoeker naar haar Website of haar Evenement, waarvoor dit bedrijf in alle opzichten verantwoordelijk is. TIKTAK heeft haar eigen activiteiten, zoals haar eigen Website of Evenement.

‘Diensten van derden’:

Diensten en producten van derden die worden aangeboden op of via de Website, welke zichtbaar is voor de Bezoeker door verder te klikken op een pagina van deze derde partij binnen de Website of door middel van een hyperlink naar een volgende webpagina, waarop de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder van de diensten en producten altijd van toepassing zijn op de Bezoeker en moeten worden geaccepteerd door de Bezoeker voordat een product of dienst wordt gekocht.

‘Bezoeker’:

De bezoeker naar een Website en/of Evenement, of de koper van een Product op de Website, op basis van de betekenis van de bepalingen van deze voorwaarden. De Bezoeker is altijd een consument die niet handelt vanuit een beroep of een bedrijf runt, of namens deze, en is bij de wet aangewezen als de ‘wederpartij’ in Artikel 231(c), Boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

‘Evenement’:

Elk soort Evenement – met inbegrip van een festival, evenementen en alle bijbehorende campingfaciliteiten – georganiseerd door TIKTAK in Nederland voor eigen rekening en risico en waarvoor TIKTAK deze voorwaarden gebruikt met betrekking tot Bezoekers.

‘Product’:

Een product dat wordt aangeboden door TIKTAK aan de Bezoeker op de Website, wat kan zijn: een digitaal (niet-fysiek) product zoals een Download, Stream of E-ticket, of Handelswaar dat online wordt besteld, maar fysiek naar de Bezoeker wordt verstuurd.

‘Handelswaar’:

Een fysiek product, zoals een kledingstuk, met een handelsmerk, naam, logo van een kunstenaar of onder besturing van TIKTAK, of een fysieke cd of DVD/BluRay (d.w.z. een fysieke drager van beeld of geluid), welke online is gekocht via de webwinkel van TIKTAK en is verzonden via gewone post naar de Bezoeker, waarop bepaalde specifieke voorwaarden van toepassing zijn.

‘Download’:

Een digitaal bestand – meestal een muziek- of videobestand – welke wordt verkregen van de Website via de computer van de Bezoeker, op zijn verzoek, via een internetverbinding en welke normaal wordt aangeboden in ruil voor betaling door een Website in MP3-formaat met een minimum van 192 Kbps.

‘Stream’:

Het beluisteren, afspelen en/of bekijken van een bestand via de computer van de Bezoeker via een internetverbinding, zonder dat het bestand naar de computer van de Bezoeker wordt overgebracht

Artikel 4 Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Een gewijzigde versie zal dan op de Website worden gepubliceerd en worden ingediend bij de Kamer van Koophandel. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf de datum van publicatie. Als de Bezoeker de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren, dient hij direct te stoppen met het gebruik en bezoeken van de Website of het kopen van producten en/of diensten van TIKTAK.

Hoofdstuk 2 Privacybepalingen en bezoekersregistratie

Artikel 5 Privacybepalingen

5.1 De privacybepalingen in deze algemene voorwaarden komen overeen met het ‘privacybeleid’ zoals ook afzonderlijk toegepast en gepubliceerd op elke website van het desbetreffende TIKTAK.

5.2 TIKTAK respecteert de privacy van elke Bezoeker en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de Bezoeker vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.

5.3 De gegevens van de Bezoeker zullen worden opgeslagen en gebruikt door het desbetreffende TIKTAK om ervoor te zorgen dat de levering van Producten en aanverwante diensten zo snel en zo soepel mogelijk verloopt en zodoende de overeenkomst na te leven. De Website herkent de Bezoeker vervolgens door middel van een cookie. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft de Bezoeker hierbij toestemming voor het gebruik van cookies voor zover nodig.

5.4 De gegevens van de Bezoeker naar een Website zullen ook worden opgeslagen en gebruikt indien de Bezoeker is geregistreerd voor een forum, het delen van gegevens in een omgeving van een social medium zoals Facebook of Twitter, SMS-diensten en het versturen van een nieuwsbrief. De gegevens worden ook gebruikt voor het volgende:

 1. om informatie te verstrekken in antwoord op vragen gesteld door de Bezoeker;
 2. om materiaal, een Product of informatie te sturen dat is opgevraagd of gekocht door de Bezoeker;
 3. om de Bezoeker op de hoogte te stellen van campagnes, competities of wedstrijden;
 4. om de informatie op de Website aan te passen aan de Bezoeker;
 5. voor het administratief afhandelen van transacties en betalingen;
 6. om fraude en inbreuk tegen te gaan; en voor elk ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de autoriteiten of de politie.

5.5 De Website kan de gegevens van de Bezoeker gebruiken om andere Producten aan te raden aan de Bezoeker welke aansluiten bij eerdere aankopen. Gegevens over het gebruik van de Website zullen worden gebruikt door TIKTAK voor verdere ontwikkeling en verbetering van de Website.

5.6 De Bezoeker dient zich te registeren voor een account op de Website voor het doel van de in Artikel 5.4 genoemde handelingen. Gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, dorp/stad, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, mobiel nummer en e-mailadres kunnen worden opgenomen en opgeslagen door TIKTAK en worden gebruikt voor Productaankopen op de Website.

5.7 Door te registreren op de Website geeft de Bezoeker toestemming aan TIKTAK of een gelieerde derde partij om hem informatie te sturen per e-mail, (mobiele) telefoon of post. TIKTAK zal deze informatie niet verkopen aan een derde partij, noch deze gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de Bezoeker hiervoor toestemming heeft gegeven via een opt-in-optie. De informatie die TIKTAK van de Bezoeker verzoekt, of zal verzoeken in de toekomst, is niet steeds hetzelfde en kan verschillen, afhankelijk van het gebruik ervan op de Website.

Artikel 6 Sturen van nadere informatie

De Bezoeker krijgt de kans op een Website om aan te geven of TIKTAK zijn gegevens mag gebruiken voor het toesturen van informatie over komende Evenementen, publicaties, aanbiedingen, campagnes en andere websites. Na het verkrijgen van deze toestemming mag TIKTAK de gegevens van de Bezoeker delen met andere bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep. Er is ook de mogelijkheid om te vragen of de Bezoeker informatie wenst te ontvangen over activiteiten van derden, zoals sponsors van TIKTAK of gelieerde bedrijven. Indien deze toestemming is gegeven mag TIKTAK de gegevens van de Bezoeker delen met deze derde partijen. De Bezoeker mag deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@tiktakevents.com met de tekst ‘verwijder gegevens’ en aan te geven van welke lijsten (nieuwsbrief/Forum/etc.) hij graag wil worden verwijderd.

Artikel 7 Forum

7.1 De Bezoeker mag zich registeren voor een Forum op een Website waarop informatie kan worden uitgedeeld met andere bezoekers en met TIKTAK. Door zich te registreren voor een dergelijk Forum, geeft de Bezoeker onherroepelijk toestemming aan het desbetreffende TIKTAK om zijn persoonlijke gegevens op te slaan en berichten te tonen die door hem werden verzonden – met gebruikersnaam, avatar of een andere foto – op de Website. De Bezoeker mag meedoen in discussies, reacties schrijven en de meningen lezen van anderen met betrekking tot bepaalde onderwerpen op het Forum van een Website.

7.2 De Bezoeker is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van zijn berichten en vrijwaart TIKTAK volledig van alle schade, claims en acties op dit gebied. De berichten van de Bezoeker op een Forum mogen niet aanstootgevend of beledigend zijn en elke Bezoeker die niet voldoet aan deze voorwaarden kan worden uitgesloten van het Forum.

Artikel 8 Toegang tot gegevens via sociale netwerkaccounts

8.1 Bij het registreren op een Website kan de Bezoeker zijn gegevens invoeren door deze over te dragen van een bestaand account op een sociaal netwerk (zoals Facebook of Twitter) naar de Website en deze vervolgens te wijzigen of aan te vullen. Door te klikken op een van de logo’s van de social medianetwerken zullen de gegevens die de Bezoeker deelt met ‘Iedereen’ binnen het gekozen social medium ook worden gedeeld met de relevante Website van TIKTAK. De Bezoeker geeft hiervoor zijn toestemming.

8.2 De Bezoeker kan de privacy-instellingen aanpassen via zijn Facebook, Twitter of een ander social mediumaccount. De algemene voorwaarden van de derde partij in kwestie, zoals Facebook of Twitter, zijn uitdrukkelijk van toepassing op het delen van deze gegevens vanuit een social mediumaccount. Het desbetreffende TIKTAK maakt gebruik van de ‘Facebookplatformregels’ voor dit doel, waardoor zij toegang krijgt tot de gegevens van de Bezoeker. De Bezoeker van de Website wordt bovendien gevraagd door TIKTAK of hij de gegevens wenst te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 9 Geheimhouding tegenover derden door de Bezoeker

9.1 De Bezoeker mag zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet bekendmaken aan derde partijen en is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verlies van deze gegevens. Als een derde partij kennisneemt van deze gegevens, moet de Bezoeker dit direct melden via info@tiktakevents.com zodat TIKTAK verdere toegang tot deze account kan blokkeren.

9.2 Het desbetreffende TIKTAK zal onder geen beding aansprakelijk zijn voor het verlies van de hiervoor genoemde gegevens of voor enige schade en kosten die kunnen voortvloeien uit een dergelijk verlies voor de Bezoeker. Het desbetreffende TIKTAK dient ervoor te zorgen dat de gegevens van de Bezoeker niet worden verspreid of gebruikt voor andere doeleinden dan welke strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de algemene voorwaarden of de uitvoering van een koopovereenkomst zoals uiteengezet in het privacy-reglement. De Bezoeker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en stelt TIKTAK volledig vrij van alle schade, claims en acties op dit gebied.

Artikel 10 Diensten en privacy van derden

10.1 Diensten of aankopen worden soms aangeboden door derden op de Website van het desbetreffende TIKTAK, waarvoor de Bezoeker doorklikt naar de website van deze derde. Hoofdstuk 5 (‘Voorwaarden voor diensten of producten die worden geleverd door derden’) in deze algemene voorwaarden zijn op dit gebied van toepassing. De Bezoeker kan normaal gesproken zien aan de status ‘huidige pagina’ op zijn scherm of hij wordt gelinkt naar een website van een derde.

10.2 Het Privacybeleid van TIKTAK en deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de websites, koopcontracten of diensten van derden. De Bezoeker dient zelf kennis te nemen van de van toepassing zijnde voorwaarden van de betrokken derde partij.

10.3 Indien de Bezoeker wordt gevraagd om gegevens in te vullen op een dergelijke website van een derde, zal dit geschieden op eigen risico en de privacyregels en voorwaarden van deze derde, welke vermeld zullen staan op de website ervan, zullen van toepassing zijn op de Bezoeker. Behoudens opzet of grove nalatigheid zal TIKTAK niet aansprakelijk zijn onder alle omstandigheden jegens de Bezoeker voor ondernomen acties door een derde partij met betrekking tot de gegevens van de Bezoeker of ten aanzien van de diensten of producten van de derde partij, welke al dan niet worden geleverd aan de Bezoeker. Elke aankoop, levering of bestelling die de Bezoeker aanvraagt of plaatst bij een derde dient als overeenkomst tussen deze derde en de Bezoeker, ongeacht of de Bezoeker toegang heeft verkregen tot de website van de derde via een Website van TIKTAK.

Artikel 11 Beveiliging

11.1 TIKTAK past veiligheidsmaatregelen toe voor de bescherming van de persoonlijke gegevens op de Website en haar servers volgens de laatste technische normen die redelijk betaalbaar en gebruikelijk zijn in de sector. TIKTAK voldoet op deze manier aan de wettelijke vereisten van de EU-Privacyrichtlijn en de Nederlandse Wetgeving. TIKTAK neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van de Bezoeker of die nodig zijn bij de uitvoering van een overeenkomst de informatie kunnen bekijken en gebruiken.

11.2 TIKTAK zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor schade opgelopen door de Bezoeker indien een derde partij ongeoorloofde toegang krijgt tot de persoonlijke gegevens van de Bezoeker ondanks de redelijke maatregelen van TIKTAK. Vanwege de aard van het gebruik van internet en de online verzending van gegevens, kan TIKTAK geen garantie bieden voor een volledig beveiligde omgeving voor de persoonlijke gegevens aan de Bezoeker. Elke online verstrekking van persoonsgegevens vindt uiteindelijk plaats op het eigen risico van de Bezoeker. Indien TIKTAK op enig moment wordt geconfronteerd door een informatielek waarin derden zich persoonlijke gegevens toe-eigenen, of de Website wordt gehackt of anderszins illegaal geschonden en persoonlijke gegevens worden toegeëigend als gevolg daarvan, dient deze de Bezoeker hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen zover redelijkerwijs mogelijk.

Artikel 12 Geanonimiseerde gegevens

TIKTAK is bevoegd om geanonimiseerde gegevens van Bezoekers te gebruiken, welke zijn verkregen via diensten, aankopen, of de Website, om adverteerders informatie te kunnen verschaffen over het verkeer op de Website en statistieken. De persoonlijke gegevens van de Bezoeker zullen niet worden overgedragen in dit verband. Voor zover nodig geeft de Bezoeker toestemming voor dit doel door deze algemene voorwaarden te accepteren.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor bezoek evenementen

Artikel 13 Algemeen

13.1 De algemene voorwaarden in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle toegangskaarten en vormen dienovereenkomstig een integraal onderdeel van alle overeenkomsten voor de verkoop, schenking en levering van toegangskaarten voor Evenementen, ongeacht waar deze zullen woorden gehouden.

13.2 De Bezoeker accepteert de inhoud van deze algemene voorwaarden door middel van het verwerven en/of gebruiken van een toegangskaart, de locatie van het Evenement te betreden en/of door kennis te nemen van deze voorwaarden via de Website. Dit geldt ook wanneer op welke manier dan ook een toegangsbewijs wordt verkregen via derden.

Artikel 14 Toegangskaart

14.1 Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen door het tonen van een geldige en onbeschadigde toegangskaart. Toegang tot het Evenement is alleen beschikbaar voor personen vanaf 18 jaar en ouder. Personen die het Evenement willen bijwonen kunnen worden gevraagd, en zijn dan verplicht om, een identiteitsbewijs te tonen als gevolg van controles op de genoemde leeftijdsgrens. Een (al dan niet uitgeprinte) kopie van een identiteitsbewijs zal niet gezien worden als geldig identiteitsbewijs. Ook een OV-chipkaart is geen geldig identiteitsbewijs.

14.2 Personen jonger dan 18 jaar wordt eenvoudig de toegang tot het Evenement geweigerd, in welk geval TIKTAK niet zal worden verplicht om de toegangsprijs terug te betalen.

14.3 Toegangskaarten zijn en blijven eigendom van TIKTAK. De toegangskaart geeft de houder het recht om het Evenement bij te wonen. Toegang wordt alleen gegeven aan de eerste houder van het toegangsbewijs dat wordt gescand bij de ingang van het Evenement. TIKTAK mag veronderstellen dat de houder van deze toegangskaart ook de persoon is die er recht op heeft. TIKTAK is niet verplicht om eventuele verdere controle uit te voeren om te verifiëren of de toegangskaart geldig is. De Bezoeker heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij de houder van de toegangskaart uitgegeven door TIKTAK of door een verkoopadres dat is ingeschakeld is en blijft.

14.4 Vanaf het moment dat de toegangskaart aan de Bezoeker is verstrekt, draagt de Bezoeker het risico op verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de toegangskaart.

14.5 De toegangskaart wordt eenmalig verstrekt en geeft slechts toegang voor één persoon. Met uitzondering indien duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld bij een group-ticket of zogeheten lady-ticket. In de meeste gevallen geldt ook voor de group en lady-tickets dat ieder persoon een eigen e-ticket ontvangt.

14.6 TIKTAK behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal toegangskaarten dat kan worden besteld door een Bezoeker, in dat geval is de Bezoeker verplicht om zich aan een dergelijk maximumaantal te houden.

Artikel 15 Verbod op wederverkoop, etc.

15.1 Toegangskaarten voor het Evenement mogen op geen enkele wijze worden doorverkocht door de Bezoeker in het kader van commerciële doeleinden.

15.2 TIKTAK kan een erkend doorverkoopplatform inschakelen (bijv. een extra officieel verkoopkanaal) voor tickets voor het Evenement, welke een secundaire online ticketmarktplaats zou kunnen zijn. Het doorverkopen van tickets op een andere dan het door TIKTAK benoemde verkoopkanaal is ten strengste verboden. De toegang tot een Evenement mag worden geweigerd voor een Bezoeker die een ticket heeft gekocht van een onbevoegde bron. TIKTAK kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch kan schade worden geclaimd als gevolg van de verkoop of aankoop van een ticket (met inbegrip van de geldigheid van een ticket) voor het Evenement via een verkoopkanaal.

15.3 De Bezoeker is niet toegestaan om enige vorm van reclame of enige andere vorm van publiciteit te creëren in verband met het Evenement of een deel ervan.

15.4 De Bezoeker die zijn toegangskaart tegen een vergoeding overdraagt aan een derde zonder commercieel doel is verplicht aan degene aan wie hij de toegangskaart overdraagt de verplichtingen op te leggen die op hem rusten als Bezoeker, zoals blijkt uit de voorgaande leden van dit artikel. De overdrager blijft verantwoordelijk tegenover TIKTAK voor de naleving van deze verplichtingen door deze persoon.

15.5 Als de Bezoeker niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals weerspiegeld in de voorgaande leden van dit artikel en/of dit niet kan garanderen, dient de Bezoeker een direct opeisbare boete te betalen van € 10.000 aan TIKTAK per overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding heeft voortgezet of voortzet, zonder afbreuk te doen aan het aanvullend recht van TIKTAK om naleving van de Bezoeker te eisen en/of een vergoeding van geleden schade of te lijden schade.

15.6 Indien de Bezoeker niet voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden, is TIKTAK gerechtigd om de toegangskaarten ongeldig te verklaren/te annuleren of de Bezoeker (verdere) toegang te weigeren tot het Evenement zonder dat de Bezoeker recht heeft op een vergoeding van het bedrag dat hij direct of via een verkoopadres aan TIKTAK heeft betaald voor het toegangsbewijs (met inbegrip van servicekosten). De houders van dergelijke toegangskaarten zullen de toegang tot het Evenement worden geweigerd, zonder enig recht op schadevergoeding.

Artikel 16 Fouilleren

TIKTAK heeft het recht om Bezoekers van het Evenement te (laten) fouilleren voor en/ of na het betreden van het Evenement. Als de Bezoeker weigert te worden gefouilleerd, mag hij de toegang tot het Evenement worden geweigerd, zonder enig recht op restitutie van de toegangsprijs, of mag hij onmiddellijk van het Evenement worden verwijderd.

Artikel 17 Verboden artikelen

17.1 Met het risico op inbeslagname mag een Bezoeker geen professionele apparatuur voor fotografie, film, geluid en/of andere opnameapparatuur meenemen, geen glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaar, drugs, blikjes, vuurwerk, dieren, wapen en/of andere gevaarlijke objecten (inclusief maar niet beperkt tot spuitbussen of traangas) noch voor zichzelf of voor een ander persoon, of in zijn bezit hebben op de locatie van het Evenement, of gebruik maken van deze voorwerpen voor of tijdens een Evenement. In beslag genomen voorwerpen worden niet geretourneerd.

17.2 Iedere Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien verdere toegang worden geweigerd zonder enig recht op een restitutie van de toegangsprijs, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of worden overgedragen aan de politie. In beslag genomen voorwerpen zullen worden vernietigd.

Artikel 18 Weigering van toegang

TIKTAK behoudt zich in het algemeen het recht voor om bepaalde personen toegang of verdere toegang tot het Evenement te weigeren of om ze van het Evenement te verwijderen als zij dit nodig acht voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt ook wanneer de Bezoeker kleding, teksten of tekens bij zich draagt die, naar het oordeel van TIKTAK, als aanstootgevend, discriminerend of beledigend kunnen worden gezien, of agressie of onrust kunnen veroorzaken bij andere Bezoekers, of zich ontkleedt tijdens het Evenement (inclusief maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld, het blootstellen van het bovenste deel van het lichaam). Zelfs als een toegangskaart naar alle waarschijnlijkheid vals is, is TIKTAK gerechtigd de houder van deze toegangskaart de toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker of de houder aanspraak kan maken op enige vergoeding voor schade of verlies dat dit hen kan veroorzaken. Een weigering van toegang kan plaatsvinden na het sluiten van de deuren van het evenement. Houd rekening met de mogelijkheid dat enkele uren voor het einde van het evenement de deuren gesloten kunnen worden, hierover communiceert de organisatie altijd vooraf richting de ticketkopers. Het te laat arriveren van de bezoeker is op eigen risico, ook bij overmacht zoals files, stakingen, landelijke of lokale noodsituaties, weeromstandigheden of ander oponthoud.

Artikel 19 Film- en videobeelden

Het Evenement op een professionele en/of commerciële manier opnemen, met inbegrip van fotograferen, filmen, geluids- en/of beeldopnamen maken, evenals het herdrukken en/of kopiëren van het programmaboekje, posters en ander gedrukt materiaal is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijk, voorafgaande schriftelijke toestemming van TIKTAK.

Artikel 20 Eigen risico

20.1 De Bezoeker betreedt de locatie van het Evenement, waar zich pendelbussen op kunnen bevinden die worden ingezet om Bezoekers naar de ingang van het Evenement te vervoeren, en betreedt het Evenement op eigen risico. In dit verband kan TIKTAK niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet door TIKTAK of het beheer ervan. Als TIKTAK desondanks toch aansprakelijk kan worden gesteld, zal iedere aansprakelijkheid van TIKTAK beperkt worden tot € 50.000 als gevolg van schade door persoonlijk letsel of kosten die voortvloeien uit de bovengenoemde entree of aanwezigheid, zoals, maar niet beperkt tot, gehoor-, visuele en andere fysieke aandoeningen aan het eigendom van de Bezoeker, als gevolg van welke schade dan ook, met inbegrip van die voortvloeien uit de acties van andere Bezoekers, TIKTAK, haar personeel en/of derde partijen die zijn ingeschakeld, zoals standhouders.

20.2 De Bezoeker is zich er uitdrukkelijk van bewust dat er luide muziek zal worden gespeeld tijdens het Evenement. TIKTAK adviseert Bezoeker om hun gehoor af en toe een pauze te gunnen tijdens het Evenement door naar een gedeelte te gaan waar geen muziek wordt gespeeld en om te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

Artikel 21 Programma

TIKTAK zal ernaar streven het programma dat uitgevoerd dient te worden voor zover mogelijk in overeenstemming met het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Echter, zij is niet aansprakelijk voor afwijkingen van dit schema en daaruit voortvloeiende schade aan Bezoekers en/of derden. TIKTAK is niet aansprakelijk voor de inhoud van het programma van het Evenement, of voor hoe het wordt uitgevoerd, uitdrukkelijk met inbegrip van de lengte van het programma.

Artikel 22 Overige regels

22.1 De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, interne regels, eventuele wijzigingen daarvan en de instructies van TIKTAK, het transportbedrijf van de pendelbus, de exploitanten van de locatie van het Evenement, het beveiligingspersoneel, de brandweer, politie en andere geautoriseerde partijen. Er kunnen beveiligingscamera’s aanwezig zijn op de locatie van het Evenement.

22.2 Indien de Bezoeker een bevel niet nakomt of een regel schendt dat bepaald gedrag verbiedt, zal hij onmiddellijk worden verwijderd door het beveiligingspersoneel. Specifieke regels kunnen van toepassing zijn op het terrein of de locatie van een Evenement en zullen ter plekke worden aangekondigd of gepubliceerd. Indien mogelijk zullen de regels ook van tevoren worden gepubliceerd op de Website van het desbetreffende TIKTAK.

Artikel 23 Overmacht

In het geval van overmacht in de ruimste zin, wat in dit verband ook ziekte en/of intrekking van de artiest(en) inhoudt, alsmede stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, etc., zal TIKTAK gerechtigd zijn om het Evenement te verplaatsen naar een andere datum of locatie of het Evenement te annuleren of aan te passen.

Artikel 24 Het Evenement verplaatsen, wijzigen of annuleren

24.1 TIKTAK zal niet verantwoordelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het verplaatsen, aanpassen of annuleren van het Evenement, zoals hierboven vermeld. Als het Evenement wordt verplaatst of geannuleerd, zoals hierboven vermeld, zal TIKTAK dit feit zoveel mogelijk publiceren op de manier waarop zij dit geschikt acht. TIKTAK is alleen verplicht om de toegangsprijs terug te betalen op verzoek van de Bezoeker in het geval van annulering, maar niet de reserverings-/administratiekosten. Bij overmacht kan het zijn dat een deel van het evenement niet plaatsvindt zoals bedoelt, bijvoorbeeld bij annulering van artiesten. Dit is geen reden tot teruggave van de eventuele tickettransacties.

24.2 De terugbetaling zal alleen worden gedaan binnen een redelijk termijn na de datum van het geannuleerde Evenement, wanneer de Bezoeker een geldige toegangskaart levert, op de manier zoals bepaald en aangekondigd door TIKTAK (of de partij die de betaling van de ticket verwerkt) door middel van kanalen die zullen worden aangekondigd.

24.3 In het geval van annulering van het evenement in opdracht van de overheid, door een natuurramp, terrorisme of epidemieën dan wel een andere noodsituatie, is TIKTAK niet verplicht om de toegangsprijs dan wel de vergoeding die de klant via het officiële voorverkoopadres als bedoeld in artikel 1 heeft betaald dan wel ieder andere vorm van schade en of kosten aan de klant te vergoeden.

Artikel 25 Beeld- en geluidsopnamen

25.1 TIKTAK is bevoegd om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van het Evenement en de Bezoekers van het Evenement en om deze opnamen te reproduceren en/of te publiceren of te zorgen voor de publicatie van deze opnamen in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook. Door het verkrijgen van een toegangskaart tot het Evenement en/of de locatie van het Evenement te betreden, geeft de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming voor het maken van de eerdergenoemde opnamen, het verwerken ervan, de publicatie en gebruik ervan, in de breedste zin, zonder dat TIKTAK of een van haar gelieerde bedrijven verplicht kunnen worden tot enige schadevergoeding jegens hem, op welk moment dan ook.

25.2 De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben bij de bovengenoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enige auteursrecht heeft, naburige rechten en/of portretrechten op de bovengenoemde opnamen, wijst hij bij deze zonder voorbehoud de rechten toe aan TIKTAK en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten en/of zal hij deze niet beroepen.

Artikel 26 Rookvrij Evenement

26.1 De Bezoeker mag niet roken tijdens een Evenement dat wordt georganiseerd op een locatie van TIKTAK. Roken is alleen toegestaan binnen de aangewezen rookzones. TIKTAK zal redelijke stappen ondernemen om Bezoekers op de hoogte te stellen van de rookvrije aard van het Evenement, maar kan niet garanderen dat het Evenement volledig rookvrij zal zijn. De Bezoeker heeft onder geen enkele omstandigheid recht op een restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding indien het Evenement niet volledig rookvrij is.

26.2 Indien een bevel om te stoppen met roken of een verbod op roken wordt overtreden, zal het veiligheidspersoneel de Bezoeker voor zover mogelijk onmiddellijk verwijderen en eventuele boetes opgelegd aan TIKTAK als gevolg van de schending van de Bezoeker zullen worden verhaald op de Bezoeker.

Artikel 27 Munten

Munten die worden gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig voor dat Evenement. TIKTAK zal in geen geval de aankoopprijs van munten terugbetalen na het Evenement.

Artikel 27.1 Elektronisch betaalinstrument

TIKTAK of een ander bedrijf van TIKTAK (hierna in dit artikel, “Het Evenement”) heeft de keuze om een elektronisch betaalinstrument beschikbaar te maken voor en aan te bieden aan de Bezoeker (voor en/of tijdens het Evenement). Op het elektronische betaalinstrument kan de Bezoeker virtuele munten/krediet (“Upgrade”) zetten. Als het elektronische betaalinstrument beschikbaar wordt gemaakt aan de Bezoeker tijdens het Evenement, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om op te laden door gebruik te maken van ofwel contant geld en/ of via een aangeboden pin en/of creditcard bij een bijbehorende kassa op het Evenement. Een andere mogelijkheid tot Opladen tijdens een Evenement kan zijn via een mobiele applicatie zoals aangewezen door het Evenement, waarover meer informatie gelezen kan worden op de Website van het Evenement. Als het elektronische betaalinstrument beschikbaar wordt gemaakt en aangeboden wordt aan de Bezoeker voorafgaand aan het Evenement, dan heeft de Bezoeker in aanvulling op de genoemde mogelijkheden ook de mogelijkheid om te Upgraden via de Website van het Evenement en/of via de derde partij als aangewezen door het Evenement. Het Upgraden kan worden gedaan door gebruik van een aangeboden betaalmethode op de Website van het Evenement. Tijdens het Evenement zal geen restitutie plaatsvinden jegens de Bezoeker (“Restitutie”) van de waarde van de overige virtuele munten/krediet (“Resterend krediet”). Het Resterend krediet kan enkel eenmaal worden terugbetaald aan de Bezoeker na het Evenement op het rekeningnummer van de Bezoeker welke bekend is bij het Evenement en/ of indien het Evenement de mogelijkheid biedt; op een Evenementrekening van de Bezoeker of op een rekening van de Bezoeker bij een derde partij zoals Beatport of via de webwinkel van een Evenement. Via de webwinkel van het Evenement kan de Bezoeker het Resterend krediet uitgeven aan onder andere, inclusief maar niet beperkt tot, Merchandise. De Bezoeker dient het Evenement binnen vier weken na het Evenement een Restitutie te verzoeken van het Resterend krediet. Na deze periode verliest de Bezoeker het recht op een Restitutie van het Resterend krediet. Alle nodige informatie betreffende (de toepassing van) de Restitutie kan worden gelezen op de Website van het Evenement. Deze informatie wordt ook bekendgemaakt aan de Bezoeker op de locatie van het Evenement. Het uitvoeren van een Restitutie brengt kosten met zich mee en het Evenement behoudt zich het recht voor om deze kosten op de Bezoeker te verhalen. Deze kosten worden uitgedrukt op de Website van het Evenement. Het elektronisch betaalinstrument dient in het bezit van de Bezoeker te blijven na het Evenement aangezien het Resterend krediet met dit instrument wordt bepaald. In geval van verlies of mogelijke diefstal van het elektronisch betaalinstrument is een Restitutie van enig Resterend krediet niet mogelijk en het evenement zal niet aansprakelijk zijn voor het verlies en/of diefstal van het elektronisch betaalinstrument.

Artikel 27.2 Kluisjes

TIKTAK of een ander bedrijf van TIKKTAK (hierna in dit artikel, “Het Evenement”) heeft de keuze om de Bezoeker de mogelijkheid te bieden om een kluisje te huren tijdens het Evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en/ of waardevolle bezittingen van de Bezoeker, waarvoor de Bezoeker een persoonlijke sleutel zal ontvangen. Met deze sleutel kan de Bezoeker het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het  kluisje door de Bezoeker zijn de algemene voorwaarden van Lockerbox of een derde partij van toepassing, waar de Bezoeker mee akkoord gaat wanneer hij het kluisje huurt. HET EVENEMENT ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES EN/OF DIEFSTAL EN/OF GEBRUIK DOOR EEN DERDE VAN DE PERSOONLIJKE SLEUTEL, DAAROM DIENT DE BEZOEKER DE SLEUTEL TE ALLEN TIJDE VOOR ZICHZELF TE HOUDEN.

Artikel 28 Festival

Alle algemene voorwaarden van dit hoofdstuk zijn uitdrukkelijk ook van toepassen op het festival dat wordt georganiseerd door TIKTAK. Een festival kan een Evenement zijn dat wordt georganiseerd voor een of meerdere dagen, met of zonder campingfaciliteiten.

Hoofdstuk 4 Voorwaarden voor aankopen website

Artikel 29 Algemeen

29.1 De algemene voorwaarden van dit hoofdstuk zijn van toepassing op elke aanbieding, elke aanvaarding en elk contract van een Bezoeker met betrekking tot een Product van de Website. Een dergelijk product kan onder andere zijn: een Download, e-ticket, merchandise – inclusief een fysieke cd of dvd – of een ander product dat wordt aangeboden.

29.2 Dit hoofdstuk en de koopcontracten die hierin worden vermeld hebben uitsluitend betrekking op de aankoop van overeenkomsten op afstand, d.w.z. overeenkomsten die online (via e-mailbevestiging) worden aangegaan, zoals vermeld in Artikel 227a, Boek 6 en/of 46a, Boek 7 (Verkoop aan Consumenten) van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden voldoen aan alle wettelijke vereisten voor de aankoop van een overeenkomst op afstand. Elk Product wordt aangeboden zolang de voorraad strekt.

29.3 Alle details die TIKTAK moet bieden als verkoper aan de Bezoeker in overeenstemming met Artikel 46c, Boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden of op de relevante Website. Het volgende wordt vermeld op de Website waar de Bezoeker een Product koopt:

 1. de identiteit van het relevante TIKTAK en of de Bezoeker het geheel of een gedeelte van te prijs vooraf dient te betalen;
 2. de belangrijkste kenmerken van het Product;
 3. de prijs inclusief belastingen;
 4. eventuele verzendkosten;
 5. de betalingsmethode en hoe de koopovereenkomst zal worden uitgevoerd;
 6. een annuleringsmethode voor fysieke Producten (welke niet van toepassing is op gekochte Downloads, Streams, e-tickets of een transportverdrag);

Verder:

 1. de kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen door TIKTAK zullen niet worden doorberekend aan de Bezoeker;
 2. er is geen specifiek termijn voor de aanvaarding van het aanbod door de Bezoeker, behalve de regel dat het aanbod door zijn aard (behalve in het geval van Downloads en Streams) beperkt is zolang de voorraad strekt of het Product beschikbaar is;
 3. er is geen sprake van een overeenkomst die zich strekt tot voortdurende of periodieke aflevering.

29.4 Nadat de koopovereenkomst op afstand is gesloten tussen TIKTAK en de Bezoeker, kan de Bezoeker de informatie voor de punten a) tot en met f) hierboven lezen, waarin staat dat de Koper de koopovereenkomst voor fysieke Producten binnen zeven werkdagen na ontvangst van het Product op de website mag annuleren. Echter, deze annuleringsmethode is niet van toepassen op de aankoop van een Download, Stream, e-ticket, transportverdrag of een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

Artikel 30 Online aankopen van Downloads en Streams

De Bezoeker kan Downloads en Streams kopen op de Website van het desbetreffende TIKTAK en in sommige gevallen kosteloos ontvangen of beluisteren. De dienst te verlenen door TIKTAK op de Website brengt met zich mee dat de Bezoeker de mogelijkheid krijgt om muziek en andere bestanden te streamen en/of deze bestanden tegen een bepaalde prijs te downloaden. Muziek wordt aan de Bezoeker aangeboden via de internetverbinding. Naar Streams mag kosteloos worden geluisterd, zoals aangegeven op de Website. Indien de Bezoeker een bepaald bestand wenst te downloaden, dient hij aan te geven hoe hij zal betalen voor de Download.

Artikel 31 Merchandise, tickets en andere producten

De Bezoeker mag Merchandise, tickets, e-tickets of andere Producten kopen via de Website van het desbetreffende TIKTAK, als gevolg waarvan de elektronische koopovereenkomst op afstand tot stand komt. Deze vormen van aankoop vallen ook onder de algemene voorwaarden van dit Hoofdstuk. Merchandise, met inbegrip van fysieke cd’s en dvd’s, worden per gewone post verzonden naar de Bezoeker zoals aangegeven in deze algemene voorwaarden hieronder.

Artikel 32 Toestemming

Alle Downloads, Streams of Merchandise die op een Website worden aangeboden worden te allen tijde aangeboden met de uitdrukkelijke toestemming van de artiesten, platenmaatschappijen, schrijvers en ontwerpers welke een overeenkomst zijn aangegaan met TIKTAK.

Artikel 33 Registratie

De Bezoeker moet in overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk 2 van deze algemene voorwaarden geregistreerd zijn voordat een aankoopovereenkomst op afstand tot stand kan komen met TIKTAK of voor een Product dat wordt aangeboden op de Website.

Artikel 34 Prijzen en kosten van Downloads en Streams

34.1 De Website geeft duidelijk de prijs aan die de Bezoeker dient te betalen voor elk Product voordat het kan worden gedownload. De Website biedt de Bezoeker ook de mogelijkheid om meerdere Downloads te kopen tegen een ‘pakketprijs’. Deze pakketten zijn beschikbaar voor verkoop onder verschillende hoeveelheden Downloads.

34.2 Alle prijzen zijn geldig totdat nieuwe prijzen worden aangeduid op de Website. Er is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk voor een Download dat al is gekocht maar om welke reden dan ook nog niet is geleverd. Op alle vermelde Productprijzen is btw van toepassing, en dit blijft onveranderd. Indien het btw-tarief verandert, zal het nieuwe btw-tarief automatisch van toepassing zijn vanaf het moment waarop de bijbehorende wetswijziging in werking treedt.

34.3 De Bezoeker zal niet in rekening worden gebracht voor kosten anders dan voor de aankoop van een Download of Downloadpakket. De kosten van de internetverbinding die wordt gebruikt door de Bezoeker dient te worden betaald door de Bezoeker.

34.4 Een precieze beschrijving van de relevante muziek of een ander bestand, de artiest of artiesten, de titel van de compositie, de duur van deze titel en het formaat waarin het kan worden gekocht staan vermeld bij elke Download. De Website biedt de Download in MP3-formaat aan van ten minste 192 Kbps.

34.5 De tijd die het kost voor de computer van de Bezoeker om de Download die beschikbaar is gemaakt door TIKTAK na aankoop binnen te halen is sterk afhankelijk van het soort en de kwaliteit van de internetverbinding van de Bezoeker, waar TIKTAK op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor is.

Artikel 35 Prijzen en kosten van merchandise

De Website geeft duidelijk de prijs aan die de Bezoeker moet betalen voor elk Product voordat het kan worden geleverd. Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De Bezoeker zal niet in rekening worden gebracht voor kosten anders dan de aankoopprijs en verzendkosten. Alle prijzen zijn geldig totdat nieuwe prijzen worden aangegeven op de Website. Er is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk ten aanzien van een Product dat reeds is gekocht maar nog niet geleverd om welke reden dan ook. Op alle vermelde Productprijzen is btw van toepassing, en dit blijft onveranderd. Indien het btw-tarief verandert, zal het nieuwe btw-tarief automatisch van toepassing zijn vanaf het moment waarop de bijbehorende wetswijziging in werking treedt.

Artikel 36 Vorming van de koopovereenkomst

36.1 Een overeenkomst voor de aankoop en verkoop van een Product tussen de Bezoeker en TIKTAK zal alleen tot stand komen nadat de Bezoeker het aanbod op de Website op de juiste manier heeft aanvaard, op de juiste manier heeft ingestemd met de aankoopprocedures op de Website en een betaling heeft verricht aan de partij die de betalingen verwerkt namens TIKTAK. TIKTAK zal ervoor zorgen dat er zo spoedig mogelijk een e-mail wordt geregeld of verstuurd aan de Bezoeker die een Product heeft gekocht, waarin wordt bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

36.2 TIKTAK heeft het recht om bepaalde aankopen van de Bezoeker te weigeren indien zij gerede twijfel heeft over de mogelijkheid van de Bezoeker om zijn financiële verplichtingen na te komen of als er twijfel bestaat over andere factoren die relevant kunnen zijn aan de totstandkoming en uitvoering van de koopovereenkomst met de Bezoeker. Eventuele toekomstige overeenkomsten zullen worden geweigerd indien de Bezoeker inbreuk maakt op de nadere gebruikersregels zoals vermeld in Artikel 44 en/of 55.

36.3 TIKTAK is verantwoordelijk voor het vaststellen van technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van persoonsgegevens en betalingstransactiegegevens te beveiligen.

Artikel 37 Overeenstemming

37.1 TIKTAK verplicht zich jegens de Bezoeker om het Product te leveren volgens de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals beschreven voor elk Product op de Website en in de lijst van het ‘winkelmandje’ welke de Bezoeker virtueel heeft gevuld met aan te schaffen producten. Merchandise producten worden geleverd rekening houdend met de normale toleranties voor grootte, kleur en hoeveelheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De zichtbare foto van de het Merchandise product op de Website, indien beschikbaar, biedt als redelijkerwijs mogelijk een zo goed mogelijke indruk van het Product dat wordt gekocht door de Bezoeker.

37.2 De Bezoeker dient het gekochte Product onmiddellijk te inspecteren na levering om te controleren of deze voldoet aan datgene wat hij had besteld en gekocht. Als dit niet het geval is, moet de Bezoeker dit binnen zeven dagen na ontvangst van de bon melden aan het e-mailadres van het desbetreffende TIKTAK. TIKTAK hoeft alleen te kiezen of zij het aankoopbedrag terugbetaalt of een ander Product levert van hetzelfde type indien schriftelijk of per e-mail wordt aangetoond dat het Product – in de afwezigheid van een fout van de Bezoeker of redenen die voor rekening of risico van de Bezoeker gelden – niet voldoet aan hetgeen dat de Bezoeker heeft aangeschaft. Voor zover een gekocht Product niet kan worden afgespeeld of op andere wijze kan worden gebruikt omdat de computer of verbinding van de Bezoeker niet voldoet aan de gestelde technische eisen, zal TIKTAK onder geen beding verplicht zijn om de aankoop terug te betalen of te vervangen.

Artikel 38 Goedkeuringsperiode voor Downloads

38.1 De Bezoeker mag vooraf een of meerdere keren kosteloos luisteren naar een verkorte versie van elke Download zonder deze te kopen, echter alleen als Stream (waarbij het bestand niet naar de Bezoeker wordt gestuurd maar vanaf de Webserver wordt beluisterd). Door deze optie aan te bieden heeft de Bezoeker de mogelijkheid om de geschiktheid en keuze van de Download voor aankoop te overwegen.

38.2 Door de aard van het Product dat wordt aangeboden door TIKTAK als Download aan de Bezoeker – de aankoop op afstand van een elektronisch muziek- of ander bestand – worden eenmalige aankopen van Downloads misschien niet vergoed aan de Bezoeker en de aankoopprijs van een Download zal onder geen enkele omstandigheid worden geretourneerd, tenzij de levering van een Download niet voldoet aan de redelijke verwachtingen van de Bezoeker om technische of andere redenen. De wettelijke goedkeuringsperiode met betrekking tot het Product dat zal worden aangekocht door de Bezoeker wordt nageleefd door Streams aan te bieden van alle beschikbare Downloads.

Artikel 39 Betaling

39.1 Betaling kan plaatsvinden door middel van een instructie voor dat doel van de Bezoeker aan TIKTAK of de aangewezen partij die betalingen verwerkt namens haar.

39.2 Het desbetreffende TIKTAK die de Website beheerd is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken met betrekking tot de betaling door deze derde partij of partijen aan de Website. De Bezoeker is door middel van een standaardovereenkomst gebonden aan de algemene voorwaarden van een dergelijke derde partij die de betaling verwerkt, welke de Bezoeker mag opvragen van deze partij. TIKTAK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze algemene voorwaarden.

39.3 Nadat de Bezoeker zijn betalingsopdracht heeft afgegeven en de betaling is voldaan via de derde partij die de betaling verwerkt voor TIKTAK, zal de Website de Download waarvoor de Bezoeker heeft betaald beschikbaar maken voor elektronische overdracht via de computer van de Bezoeker, of het Merchandise product versturen.

Artikel 40 Bestanden downloaden

Om Downloads uit te kunnen voeren is het allereerst noodzakelijk dat de Bezoeker bepaalde software heeft geïnstalleerd op zijn computer, welke beschikbaar zal worden gesteld door de Website op het moment van registeren. Wanneer een Download of Stream op een Website wordt gekocht, zal deze Website onder geen beding een fysiek Product verkopen of leveren om deze te vervangen en zullen uitdrukkelijk geen fysieke producten worden toegestuurd aan de Bezoeker.

Artikel 41 Gebruikersrechten voor downloads

41.1 De Bezoeker mag de gekochte Download afspelen op een computer of branden op een geluidsdrager. TIKTAK, die de Downloads en Streams aanbiedt, garandeert niet dat de door de Bezoeker gekochte Download kan worden afgespeeld nadat het is gebrand op een bepaalde drager in een bepaald formaat, of op een speler dat muziek kan reproduceren. Dit betekent evenmin dat er garantie is dat elke brander de gegevens van de gekochte Download kan verwerken. Dit is allemaal sterk afhankelijk van de hardware, software en randapparatuur die de Bezoeker gebruikt en voor wiens functionaliteit TIKTAK op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is.

41.2 De Website bevat een gebruikersaanwijzing die precies uitlegt hoe het downloaden en streamen van de Website werkt en stelt de minimumeisen voor de computer van de Bezoeker.

41.3 Het desbetreffende TIKTAK, welke Downloads en Streams aanbiedt, dient ervoor te zorgen dat de vragen, opmerkingen en redelijke verzoeken met betrekking tot eventuele problemen binnen een redelijk termijn worden beantwoord en dat deze adequaat worden behandeld. De Bezoeker kan contact opnemen voor dit doel door gebruik te maken van het e-mailadres info@tiktakevents.com.

Artikel 42 Levering van de Download

42.1 Een gekochte Download zal in principe direct nadat de koopovereenkomst is gesloten worden geleverd. De Bezoeker zal onmiddellijk worden geïnformeerd door middel van een pop-upscherm dat de Download van de Website beschikbaar is om te worden opgehaald door zijn computer, door middel van een internetverbinding. De Bezoeker dient zich te houden aan en dient akkoord te gaan met de gebruikersregels die op dat moment zijn bepaald. Wanneer de Bezoeker aangeeft dat zijn computer klaar is om de Download op te halen en te ontvangen, zal TIKTAK de Download eenmalig beschikbaar maken. De Bezoeker is verantwoordelijk voor het geven van eventuele onjuiste instructies en TIKTAK is in dit verband niet aansprakelijk.

42.2 TIKTAK is niet verplicht om de levering uit te voeren of aan te vullen op een andere manier dan hier aangegeven. Elk stroomuitval, storing, gebrek of andere onmogelijkheid om de Download te ontvangen, met uitzondering van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van TIKTAK is en blijft geheel voor de kosten van de Bezoeker. Indien de Bezoeker de overdracht bijvoorbeeld annuleert wanneer de Download beschikbaar is gemaakt door TIKTAK, zal deze niet nogmaals beschikbaar worden gesteld.

42.3 Als de Bezoeker de Download niet ontvangt om welke reden dan ook, of de Download om welke reden dan ook niet kan gebruiken of afspelen, mag hij contact opnemen met info@tiktakevents.com voor hulp, vragen en/of opmerkingen. TIKTAK zal de Download alleen nogmaals beschikbaar stellen aan de Bezoeker als deze redelijkerwijs in staat is om te accepteren dat de levering van de Download is mislukt om een reden die niet kan worden toegeschreven aan de Bezoeker.

42.4 TIKTAK dient alle redelijke inspanningen te leveren om de levering volgens de redelijke verwachtingen van de Bezoeker uit te voeren. Indien nodig zal TIKTAK zich beschikbaar stellen om te assisteren indien de Bezoeker problemen heeft of vragen met betrekking tot de Downloads, via e-mail of per telefoon. TIKTAK is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de computer van de Bezoeker, gevolgschade, verliezen als gevolg van vertragingen, of schade veroorzaakt door stroomuitval of een slechte internetverbinding.

42.5 Indien de Bezoeker de betaling niet voldoet, is TIKTAK gerechtigd om de betreffende overeenkomst en levering op te schorten, de overeenkomst zonder enige verplichting tot enige schadevergoeding op te zeggen, of recht op nakoming te eisen.

42.6 Indien de levering van een specifiek product tijdelijk onmogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van een technische storing of anderszins, en de Bezoeker heeft al betaald voor het product, zal TIKTAK de levering zo snel mogelijk uitvoeren of het aankoopbedrag terugstorten aan de Bezoeker, op verzoek van de Bezoeker per e-mail, indien de levering na zeven dagen nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

42.7 Technische problemen kunnen zich voordoen op de Website en bepaalde bestanden kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn voor het downloaden door de Bezoeker op dat moment. TIKTAK is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade of vertraging veroorzaakt aan de Bezoeker.

Artikel 43 Levering van Merchandise

43.1 Zodra TIKTAK de volledige betaling heeft ontvangen, zal deze worden verplicht het gekochte Product te leveren. Leveringen worden alleen gedaan aan een bestaand postadres. TIKTAK verplicht zich jegens de Bezoeker het Product degelijk te verpakken en op zo’n manier te beschermen dat deze het afleveradres in goede conditie bereikt door middel van normaal transport.

43.2 De levering van een gekocht Merchandise-product vindt in principe binnen 14 dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst en ontvangst van betaling plaats. De Bezoeker zal onmiddellijk via e-mail worden geïnformeerd dat de overeenkomst tot stand is gekomen, het Product is betaald en dat het wordt verzonden. TIKTAK zal te allen tijde redelijke inspanningen maken om het Product binnen 14 dagen te leveren. Bestellingen kunnen soms later worden geleverd als gevolg van afhankelijkheid van leveranciers.

43.3 Indien een bepaald Product niet langer op voorraad is, zal de koper hierover op de hoogte worden gesteld per e-mail. Indien de levering langer dan 30 dagen duurt, is de Bezoeker gerechtigd om de aankoop direct te annuleren en een terugbetaling te ontvangen van de aankoopprijs, inclusief alle betaalde bijkomende kosten.

43.4 Indien de levering van een specifiek Merchandise-product tijdelijk onmogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van een technische storing of anderszins, en de Bezoeker al heeft betaald voor dat Product, zal TIKTAK de levering zo spoedig mogelijk uitvoeren of het aankoopbedrag terugstorten aan de Bezoeker – maar alleen op verzoek van de Bezoeker via de helpdesk – als de levering nog niet heeft plaatsgevonden na zeven dagen. TIKTAK is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade of vertraging veroorzaakt voor de Bezoeker.

43.5 De garantiebepalingen van de fabrikant zijn vaak van toepassing op bepaalde Merchandise producten. De Bezoeker mag contact opnemen met de helpdesk met vragen over deze garantie.

Artikel 44 Retourneren van Merchandise-producten

44.1 De Bezoeker mag binnen zeven werkdagen na ontvangst Merchandise-producten retourneren, maar alleen met inbegrip van cd’s of dvd’s als deze nog verzegeld zijn. Tickets, cd’s, dvd’s met een verbroken zegel kunnen niet worden geretourneerd. Retourzendingen kunnen worden gestuurd naar het desbetreffende TIKTAK, onder vermelding van het ordernummer, te Egelenburg 2, 1081 GK Amsterdam.

44.2 Nadat TIKTAK de retourzending heeft ontvangen, zal het bedrag worden teruggestort op de rekening van de Bezoeker, mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan en de Koper redenen heeft opgegeven voor het retourneren van de artikelen.

Hoofdstuk 5 Voorwaarden voor diensten of producten te worden geleverd door derden

Artikel 45 Algemene voorwaarden en overeenkomsten van derden

45.1 De Bezoeker wordt in sommige gevallen via de Website doorverwezen naar de website van een derde indien deze derde verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een specifieke dienst of een bepaald Product. De Bezoeker kan via de status ‘huidige pagina’ op zijn scherm zien of hij is doorverwezen naar een website van een derde. Dit is ook zichtbaar wanneer de Bezoeker een koopovereenkomst op afstand aangaat met deze derde.

45.2 Als de Bezoeker overgaat tot aankoop van een product of dienst van deze derde partij, zullen de algemene voorwaarden van deze partij hierop van toepassing zijn en zal de Bezoeker een koopovereenkomst aangaan met deze partij. Deze derde partij is dan aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens de Bezoeker.

45.3 Hoewel TIKTAK al haar betrokken derde partijen met zorg uitkiest, is zij geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De Bezoeker vrijwaart TIKTAK tegen elke claim voor kosten of schade die kunnen voortvloeien uit een overeenkomst met deze derde. Eventuele toepasselijke algemene voorwaarden van de derde partij kunnen altijd worden opgevraagd via de website van deze derde.

Artikel 46 Betaling van e-tickets

Als de Bezoeker een e-ticket koopt voor een Evenement van TIKTAK, zal de betaling voor dit Product doorgaans worden behandeld door een derde namens TIKTAK. Deze derde maakt normaal gesproken gebruik van haar eigen algemene voorwaarden in verband met de Bezoeker als de koper van de toegangskaart. De algemene betalingsvoorwaarden van de desbetreffende derde partij, evenals deze algemene voorwaarden van TIKTAK zullen van toepassing zijn op een e-ticket.

Artikel 47 Reizen, transport en vliegtickets

47.1 De Bezoeker kan reizen worden aangeboden voor het boeken van tickets voor binnenlandse en buitenlandse evenementen via de Website, welke zullen worden geboekt en behandeld door een derde partij. Bij de aankoop van een dergelijke reis gaat de Bezoeker een transportovereenkomst aan met deze derde partij. Hoewel TIKTAK deze aanbieders met zorg kiest, is zij geen partij bij de overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde.

47.2 De Bezoeker vrijwaart TIKTAK tegen alle claims voor kosten of schade die kunnen voortvloeien uit een overeenkomst tussen hem en deze derde. Eventuele toepasselijke algemene voorwaarden van de derde partij kunnen altijd worden opgevraagd via de website van deze derde.

Artikel 48 Aanbiedingen van standhouders op een Evenement

De Bezoeker van een Evenement van TIKTAK kan producten of diensten worden aangeboden door derden/standhouders op het Evenement, zoals etenswaren of dranken, merchandise of overige producten zoals zonnebrillen of kleding, of door aanbieders van kermisattracties. Hoewel TIKTAK deze standhouders met zorg kiest, is zij geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde. TIKTAK, dat het Evenement organiseert, zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit de aankoop of aanschaf van een product of dienst door de Bezoeker, met inbegrip van een kermisrit van deze derde partij. De Bezoeker vrijwaart TIKTAK tegen alle claims voor kosten of schade die kunnen voortvloeien uit een overeenkomst tussen hem en deze derde partij. Eventuele toepasselijke algemene voorwaarden

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 49 Nadere gebruiksregels

49.1 Bezoekers van de Website zijn te allen tijde verplicht om te voldoen aan de voorschriften, een wijziging van de regels en instructies en gebruiksregels van TIKTAK zoals gepubliceerd op de Website.

49.2 Voor zover de Bezoeker van de Website niet voldoet, niet volledig voldoet en/of niet op tijd voldoet aan de gebruiksregels, mag TIKTAK, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, haar verplichtingen opschorten, de overeenkomst verbreken zonder aansprakelijk te zijn voor enige schadevergoeding, of specifieke prestaties te eisen.

Artikel 50 Informatie op de Website

Hoewel TIKTAK veel zorg en aandacht besteedt aan het verstrekken van informatie op de Website, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Voor zover de Website links bevat naar aanbiedingen, Producten, materiaal of de website van een derde, is TIKTAK noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de werking van deze link, de toegang ernaar of de inhoud van de informatie op een dergelijke website.

Artikel 51 Overmacht

Niettegenstaande haar eventuele overige rechten is TIKTAK in geval van overmacht gerechtigd om de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of te beëindigen buiten de rechtbank om, zonder enige verplichting tot enige schadevergoeding. Overmacht omvat elke overtreding die niet kan worden toegeschreven aan TIKTAK, omdat er volgens de wet, een rechtshandeling of volgens algemeen aanvaarde normen geen verantwoording schuldig is. Artikel 52 Aansprakelijkheid voor informatie

52.1 TIKTAK zal onder geen enkele omstandigheden verantwoordelijk zijn jegens de Bezoeker of derden voor fouten, beperkte informatie of details op een Website, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid jegens de Bezoeker. TIKTAK, haar gelieerde bedrijven of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van een dienst of overeenkomst zullen onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, gevolgschade, verlies van privacy of verlies van gegevens voor direct of indirect gebruik of de werking van de Website.

52.2 TIKTAK geeft uitdrukkelijk geen garantie aan de Bezoeker dat de Website, delen daarvan of functies daarbij behorende altijd feilloos zullen functioneren, functioneren volgens de beschrijving of beschikbaar zijn voor gebruik. Op grond van de internetverbinding, de resulterende link naar vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijke aanvallen van hackers of anderen, kan TIKTAK eveneens niet garanderen dat de Website of de server dat het gebruikt altijd vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of defecten. De Bezoeker dient ook zelf redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat zijn computer beschermd is tegen virussen en dergelijke.

52.3 TIKTAK zal onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk zijn wanneer de Bezoeker een link of hyperlink volgt naar een website van een derde, of wanneer de Bezoeker een overeenkomst aangaat met deze derde partij. TIKTAK zal eveneens onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk zijn voor de berichten die worden geplaatst door anderen op een forum of via een social medium dat materiële of immateriële schade toebrengt aan de Bezoeker op welke manier dan ook.

Artikel 53 Intellectuele eigendomsrechten

53.1 Alles dat is gepubliceerd op de Website of toebehoort aan de Website, waaronder muziekbestanden, artiestennamen, labelnamen, Streams, Downloads, software, designs, tekeningen, logo’s en handelsmerken maken deel uit van het intellectuele eigendom van TIKTAK of een licentiehouder daarvan, door de wet of op basis van een overeenkomst.

53.2 De Bezoeker dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te erkennen en te observeren en te voldoen aan alle beperkingen die door de wet opgelegd worden op het gebruik van beschermd werk. Het downloaden, streamen en overig gebruik van Producten en bestanden wordt beheerst door de gebruikersregels die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. De Bezoeker is verplicht om te allen tijde zich aan deze gebruikersregels te houden. Deze gebruikersregels zijn onder andere gebaseerd op de huidige formulering van de Nederlandse Auteurswet en vormen slechts een korte samenvatting van de instructies en verbodsbepalingen die van toepassing zijn op de Bezoeker in het kader van de Wet.

53.3 De bepalingen van de Nederlandse Auteurswet en andere intellectuele eigendomsrechten zijn te allen tijde volledig van toepassing op al het gebruik en hebben voorrang op deze gebruikersregels: a) de Bezoeker mag alleen normaal particulier gebruik maken van een Product nadat hij er op de normale manier voor heeft betaald zoals aangegeven op de Website. Elke handeling van de Bezoeker welke de betalingsmethode omzeilt, verandert of anderszins ontloopt is verboden. De Bezoeker mag een Download of ander materiaal van de Website niet op andere wijze reproduceren, wijzigen, uploaden, in het openbaar afspelen, tonen, beschikbaar maken aan derden, uitvoeren, verkopen, wederverkopen, misbruiken enz.  Aangezien al deze handelingen gereserveerd zijn voor de rechthebbenden. De Bezoeker mag geen software, bestanden of betaalprocedures aanpassen, omzeilen, decoderen, versleutelen of verstoren; b) de Bezoeker is toegestaan om normaal gebruik te maken van het Productbestand dat hij rechtmatig heeft gekocht, volgens de procedures op de Website. Het is toegestaan om een eigen kopie te maken, een cd te branden of een kopie te maken naar een andere computer van muziek en andere bestanden die zijn gedownload en gekocht volgens de regels, maar alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het beschikbaar maken van kopieën aan derden is onder geen enkele omstandigheden toegestaan; c) de beveiligingsmethode zoals toegepast op de software behoort ook expliciet toe aan de beveiligde delen van de Website; d) de levering van een bestand dat is gekocht door de Bezoeker houdt niet de overdracht of licentiëring van een recht naar de Bezoeker om dat bestand te promoten of exploiteren.

 

53.4 Als het is vastgesteld dat een Bezoeker de wettelijke regels heeft overtreden, is TIKTAK in haar recht om de rechthebbende partij daarvan op de hoogte te stellen, die vervolgens juridische stappen kan nemen tegen de Bezoeker.

Artikel 54 Vervangende clausule

Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met enig wettelijk voorschrift, zal dit niet van invloed zijn op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De bepaling in kwestie zal ophouden te bestaan en worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke zo dicht mogelijk benadert ten aanzien van de inhoud en de aard en wat is wettelijk toegestaan.

Artikel 55 Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. De Rechtbank van Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan.

De Algemene Voorwaarden van TIKTAK B.V. zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

LAATSTE WIJZIGING: 24-09-2020